KONGRE KONULARI
Biyosistem Mühendisliği

Tarımsal Yapılar, Sulama, Drenaj ve Arazi ıslahı, Su Yönetimi, Sulama Suyu Kalitesi ve Tuzluluk, Arazi Toplulaştırma, Hidroloji, İklim Değişikliği, Tarım Makineleri, Hassas Tarım, Ergonomi, Mühendislik Tasarımı ve Modelleme, Yenilenebilir Enerji, Hayvancılık Teknolojisi, Atık Yönetimi, Sürdürülebilir Tarım

Tarımsal Biyoteknoloji

Bitki Biyoteknolojisi, Bitki Genetiği, Bitki Hücresi, Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknoloji, Gıda Biyoteknolojisi, Mikrobiyal Genetik ve Biyoteknoloji Hayvan Biyoteknolojisi, Hayvan Üreme Biyoteknolojisi, Hayvan Genetiği

Bahçe Bitkileri

Sebze Yetiştirme, Meyve Yetiştirme, Bağcılık, Hasat sonrası Fizyoloji, Çiçekçilik, Bitki Islahı, Tohum Teknolojisi, Organik Ürün Üretimi, Bitki Fizyolojisi

Bitki Koruma

Fungal patojenler, Bakteriyel Hastalıklar, Bitki Virüsleri, Yabancı Ot Yönetimi, Bitki Hastalıkları Yönetimi, Uygulamalı Entomoloji, Zararlılarla Mücadele Yöntemleri, Pestisit Direnci, Entegre Zararlı Yönetimi, Pestisit Toksikolojisi, Depolanmış Ürün Zararlıları, Konukçu-Patojen Etkileşimleri

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Toprak Fiziği, Gübreleme, Bitki Besleme, Toprak Kimyası, Toprak Oluşumu, Sınıflama ve Haritalama, Toprak Biyolojisi ve Biyokimyası, Toprak Sağlığı ve Kalitesi, Jeoistatistik, Uzaktan Algılama ve CBS, Toprak ve Su Kirliliği, Toprak ve Su Koruma

Tarım Ekonomisi

Tarımsal Kooperatifler, Tarım Politikası, Tarımsal Pazarlama, Tarımsal Finans, Tarımsal Yayım, Tarımsal İşletme Yönetimi, Gıda Ekonomisi ve Yönetimi, Kırsal Sosyoloji, Uluslararası Tarımsal Ticaret, Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi

Tarla Bitkileri

Tahıllar, Yemeklik Tane Baklagiller, Endüstri Bitkileri (Yağ bitkileri, Lifli bitkiler, Nişasta ve Şeker bitkileri, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler),Çayır-Mera Bitkileri’nde Yetiştiricilik, Fizyoloji, Genetik, Genomik, Islah, Tohum Teknolojisi ve Organik Üretim.

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Arazi Kullanımı, Sorunlu Tarım Arazilerinin Tespiti, Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi, Ürün Alanlarının Belirlenmesi ve Sayısallaştırılması

Zootekni

Hayvancılık ve Islah, Yemler ve Hayvan Besleme, Biyometri ve Genetik