GENEL BİLGİLER
Kayıt Masası

Kayıt masası 29-31 Ekim 2021 tarihlerinde 08:30-19:00 saatleri arasında açık olacaktır.

Kongre Dili

Kongre dili Türkçe, İngilizce, Rusça, Lehçe ve Romence.

Yaka Kartı

Tüm katılımcı ve refakatçilerin kongre merkezine girişte, bilimsel oturumlar esnasında, sergi alanlarında, poster alanlarında ve sosyal programlarda yaka kartlarını takmaları kongrenin sağlıklı yürüyebilmesi ve güvenliği açısından gereklidir.

Katılım Belgesi

Kongreye kayıt yaptıran tüm katılımcılara katılım sertifikası kongrenin son gününde kayıt masasından verilecektir.

Poster Alanı

Kongrede poster sunum yapmak isteyenler için dijital sunum olanağı sağlanacak olup, kongre merkezinde kendilerine ayrılacak olan alanda sergileyebilecektir. Ayrıca basılı şekilde poster yapılması gerekmemektedir. Sergi alanı kongre boyunca katılımcıların ziyaretine açık olacaktır.

Bildiri Basımı

Kongreye sunulan tam metin makaleler, isteğe bağlı olarak kongre kitapçığında ya da aşağıda listelenmiş dergilerde inceleme sürecini geçtikten sonra ücretsiz yayınlanabilecektir.

Önemli Tarihler

Bildiri özet son gönderim tarihi: 15 Ekim 2021
Tam metin son gönderim tarihi: 25 Ekim 2021
Kongre programının yayınlanması: 22 Ekim 2021
Kongre kitapçığının yayınlanması: 25 Kasım 2021

Teşvik ve Doçentlik

Teşvik Yönetmeliği hükümlerine göre yurt içinde ya da yurt dışında düzenlenen bir kongrenin teşvik kapsamında olabilmesi için katılımcıların yarıdan fazlasının yabancı olması ve bu yabancı katılımcıların da en az 5 farklı ülkeden olması gerekmektedir (2021 Teşvik Yönetmeliğinde). Kongre düzenleme kurulu olarak kongremize hangi ülkelerden kaç bildiri geleceğini henüz ön görememekteyiz. Son başvuru tarihi itibariyle durum netlik kazanacaktır. Şayet kongremiz %50'den fazla yabancı katılımcı şartını sağlayamazsa tam metinlerinizin kongre kitabına yayınlanması halinde 2021 yılındaki teşvik başvurularında geçerli olmayacaktır. Bu konuya özen gösterdiğimizi belirtmek isteriz. Ancak yapmış olduğumuz anlaşmalar sayesinde uluslararası dergilerde hakem sürecinden geçen makaleler yayınlanacaktır. Bu dergiler Doçentlik ve teşvik kriterlerini sağlamaktadır. Makaleler hangi dergiye gönderilecekse o dergini formatına göre hazırlandıktan sonra icaaw2021@alanya.edu.tr adresine email yoluyla gönderilmelidir.