SCIENTIFIC PROGRAM
Yükleniyor...
ÇINAR BALLROOM
9:00-17:00 Arrival and Registration
Opening Remarks
14:00-14:10 Prof.Dr. Atılgan ATILGAN
Head of Congress
14:05-14:20 Adem Murat YÜCEL
Agricultural Engineer
Mayor of Alanya
14:20-14:30 Prof. Dr. Ekrem KALAN
Rectorate of Alanya Alaaddin Keykubat University Turkey
14:30-14:45 Prof. Dr. Nafi Baytorun
Çukurova University, Agricultural Structures, and Irrigation, Turkey
14:45-15:00 Prof.Dr. Nematjon Samatov
Andijan Agricultural Technologies Institute Uzbekistan
15:15-15:30 Prof. Dr. Francisco Alcon
Polytechnic University of Cartagena Spain
15:30-15:45 Asst. Ahmed Mahmoud Ismail
Plant Pathology Research Institute Giza Egypt
15:45-16:00 Keynote Speech
15:10-15:30 Rob Van der ENDE
Owner of the Kahraman Floristy, Netherlands
16:00-16:30 Photo Session & Coffee Break
16:30-18:30 Free Time and Collaboration
19:00-22:00 Dinner
DIGITAL POSTERS (DRAFT)
Abstract Title Authors
Application of Antitranspirants in Agriculture Joanna Kocięcka, Daniel Liberacki
Changes İn İron And Aluminium Oxides Along The Soil Profile Depend On The Soil-Forming Processes Jacek Dlugosz, Miroslaw Kobierski, Barbara Kalisz, Anna Piotrowska-Dlugosz
Changes Of Enzymatic Activity And Microbial Groups Along The Soil Profile – A Matter Of Soil Depth And The Soil-Forming Processes Anna Piotrowska-Dlugosz, Jacek Dlugosz, Barbara Breza-Boruta
Deficit Irrigation Under Water Stress and Salinity Conditions: FAO-AquaCrop Water Productivity Model Sema Kale Çelik
Dıfferences Between Red And Yellow Cherry Tomato Varıetıes Grown In Republıc Of Macedonıa Daniela Dimovska, Biljana Kovacevik
Effect Of Beneficial Microorganisms On Physiological Performance, Yield And Nutritional Status Of Strawberry Plants Grown Under Different Water Availability Conditions Krzysztof Klamkowski, Lidia Sas-Paszt, Zygmunt S. Grzyb, Waldemar Treder, Katarzyna Wójcik, Anna Tryngiel-Gać
Effect of Sowing Density on Yield of Ancient Wheat Triticum Sphaerococcum And T. Persicum İn Low-Input Cultivation Małgorzata Szczepanek, Rafał Nowak
Hümik Madde ve Kimyasal Gübre Uygulamalarının Biberin Kısa Süreli Gelişimi ve Mineral Beslenmesine Etkisi Cennet Yaylacı, İbrahim Erdal
Impact of Agrotechnıcal Measures On Sunflower Yıeld From 2000 To 2021 In Sombor - Northwestern Serbıa Zoran Boca, Olivera Sekulić, Jelena Ivan, Vladimir Sabadoš
Influence of Chemıcal Treatments Durıng Vegetatıon On Storage Of Table Tomatoes Jelena Perenčević, Mirjana Zorić, Gordana Mrdak, Tatjana Veselinović, Vladimir Sabadoš
Influence of Physical and Chemical Properties of Growing Media on the Quality of French Marigold (Tagetes patula L.) and Carot (Daucus carota L.) Božica Japundžić-Palenkić, Marija Štivičić, Katarina Širajčić, Nataša Romanjek Fajdetić, Monika Marković, Atilgan Atilgan
Küresel Sıcaklık Artışlarının Niğde Yöresinde Domates (Solanum Lycopersıcum L.) Seralarında Isıtma Maliyetleri Üzerine Etkilerinin Uzman Sera Yazılım Programı SERASİM İle İncelenmesi Burak Şen, Bora Şen
Preservatıon And Protectıon Of Old Varıetıes Of Vegetables From Permanent Loss That Are Tradıtıonally Grown In Our Area Vladimir Sabadoš, Danijela Žunić
Sulphur And Heavy Metals In Needles Of Scots Pine And Soil In The Forests Of City Agglomeration Anna Figas, Anetta Siwik-Ziomek, Mirosław Kobierski
The Effect Of Dıfferent Doses Of Nıtrogen In Fertılızatıon On Onıon Varıety “Holandskı Žutı” Vladimir Sabadoš, Danijela Žunić
The Effect of Irrigation on Yield Efficiency of Selected Blueberry Cultivars Daniel Liberacki, Joanna Kocięcka, Piotr Stachowski, Stanisław Rolbiecki, Roman Rolbiecki, Barbara Jagosz, Hicran Sadan, Anna Figas
The Influence Of Mıcrobıologıcally Enrıched Fertılızers On The Growth And Flowerıng Of Geranıum {Pelargonium X Hybridum} Grown In Fıeld Condıtıons Treder Jadwiga, Treder Waldemar, Klamkowski Krzysztof, Sas-Paszt Lidia
Water Footprint as an Indicator of the Consumption of Water Resources for Plant Production in the Wielkopolskie Voivodeship of Poland Piotr Stachowski, Daniel Liberacki, Joanna Kocięcka, Roman Rolbiecki, Stanisław Rolbiecki, Barbara Jagosz, Hicran Sadan, Ariel Łangowski, Atilgan Atilgan
Ways To Mıtıgate The Economıc Vulnerabılıty Faced By Romanıan Agrıculture Moraru Radu-Adrian, Demircan Vecdi, Zahraturrahmi Zahraturrahmi, Bodescu Dan
Yield and Quality of Lettuce (Lactuca sativa L.) Cultivars as Affected by Irrigation Monika Marković, Anamaria Avrelio, Katarina Kapular, Miroslav Dadić, Marija Ravlić, Božica Japundžić-Palenkić, Atilgan Atilgan
Effects of Surface Drip Irrigation of Mid-Early Potato cultivar ‘Vineta’ on a Very Light Soil in Central Poland Roman Rolbiecki, Stanisław Rolbiecki, Anna Figas, Barbara Jagosz, Dorota Wichrowska, Piotr Stachowski, Daniel Liberacki, Hicran A. Sadan, Ferenc Pal-Fam, Atilgan Atilgan. Witold Ossowski, Slawomir Sositko
Recovery and management of rainwater in production plants Tomasz Jakubowsk, Serhiy Syrotyuk, Vasyl Lopushniak
Analysis of the possibilities of using geothermal energy in greenhouse production Sławomir Kurpaska, Mirosław Janowski, Maciej Gliniak, Anna Krakowiak-Bal and Urszula Ziemiańczyk
Influence of Physical and Chemical Properties of Growing Media on the Quality of French Marigold (Tagetes patula L.) and Carrot (Daucus carota L.) Božica Japundžić-Palenkića*, Marija Štivičić a, Katarina Širajčić a, Nataša Romanjek Fajdetić a, Robert Benkovića, Monika Markovićb, Atilgan Atilgan
Evaluation of Moringa oleifera as an Alternative Animal Forage Crop under Drought Conditions. Esengül DEMİREL , Aysel ESKİCİ
What’s Difference Between Faunistic and Biodiversity Studies? Gökhan AYDIN
OTURUM-I AKASYA MEETING ROOM
9:00-10:00 IRRIGATION
Chairman: Prof. Dr. Hasan DEĞİRMENCİ
9:00-9:15 Yüzeyaltı Damla Sulama Sistemi
Alper Baydar, Mete Özfidaner, Yeşim Bozkurt Çolak, Engin Gönen
9:15-9:30 Türkiye’de Bitki Su Stres İndeksi (CWSI) ile İlgili Yapılan Çalışmaların İrdelenmesi
Alper Baydar, Yeşim Bozkurt Çolak, Engin Gönen, Mete Özfidaner
9:30-9:45 Kanallarda su iletim kayıpları; Bingöl örneği
Ramazan Meral, Hasan Er, Yasin Demir
9:45-10:00 Silajlık Mısır ve Sorgum Bitkilerinin Kuraklık Hassasiyet İndekslerinin Karşılaştırılması
Mualla Keten, Hasan Değirmenci
10:00-10:15 Determination of the Effect of Different Irrigation Applications on Sesame Seed Color in Subsurface Drip Irrigation Method
Filiz AKIN, Köksal AYDİNŞAKİR, Bilal CEMEK, Fatih Alpay VURAN, Çetin SAYILĞAN, Mehmet KOCATÜRK, Orçun ÇINAR
10:15-10:30 Coffee Break
OTURUM-II AKASYA MEETING ROOM
10:30-12:00 IRRIGATION
Chairman: Prof. Dr. Yusuf UÇAR
10:30-10:45 Sera Koşullarında Farklı Sulama Suyu Miktarı ve Solucan Gübresi Dozunun Fesleğen (Ocimum basilicum L.) Bitkisinin Vejetatif Özelliklerine Etkileri
Muhtasım Toprak, Ulaş Şenyiğit
10:45-11:00 Farklı Sulama Suyu Miktarlarının Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Verimine ve Kalitesine Etkisi
Yunus Emre Özkaya
11:00-11:15 Ayçiçeği Bitkisinde Bitki Su Stresi İndeksi (CWSI) ile Tane Verimi ve Diğer Parametreler Arasındaki Korelasyonun Belirlenmesi
Ali Beyhan UÇAK, Halis SEÇME
11:15-11:30 Thornthwaite Yöntemi ile Isparta ve İlçelerinin Su Bilançosunun Belirlenmesi
Emre Topçu, Yasemin Beyza Şahin, Yusuf Uçar
11:30-11:45 Farklı Yüzeyaltı Damla Sulama Uygulamalarının Yoncanın Su Tüketimi ve Verime Etkisi
Şuayip Yüzbaşı, Sinan Aras, Şener Özçelik, Ümit Alkan, Mehmet Gündüz
12:00-13:30 Lunch and Free Time
OTURUM-III AKASYA MEETING ROOM
13:30-15:00 Agricultural Structures
Chairman: Prof. Dr. Adil AKYÜZ
13:30-13:45 Küçükbaş Hayvan Barınaklarının Tasarımı: Şanlıurfa Örneği
Arman Amak
13:45-14:00 Fish Migration Structures in Turkey: History of Fish Passages, Legislation and Practices
Adil AKYÜZ, Ahmet ALP, Çağatay TANRIVERDİ
14:15-14:30 Topraksız Tarım Domates Yetiştiriciliğinde Hasat Sonrası Artıkların Değerlendirilmesi
Sedat BOYACI, Ahu Alev ABACI BAYAR, Hakan BAŞAK
14:30-14:45 Kenevir ve Jüt Bitkisi Saplarından Yonga ve Lif Levha Üretimi
Ramazan MERAL, AHMET TUTUŞ, Alaaddin YÜKSEL, İbrahim BEKTAŞ, Yasin DEMİR, Azize DOĞAN DEMİR, Zeynep DUMANOĞLU, Duygu Nur ÇOBANOĞLU, Hasan ER, Ali SİNAN, Zeynep ÜRÜŞAN, Ali ERÇETİN
14:45-15:00 The effect of ginger (Zingiber officinale L.) liquid extract supplemented to whole milk on growth, immune system, oxidative stress and general health of Holstein calves
Serkan Özkaya, Fahruddin Pigamov, Sabri Erbaş, Murat Mutlucan
15:00-15:15 Ankara İli Ayaş İlçesinde Kuraklığın Değerlendirilmesi
Muhammed Cem AKCAPINAR, Belgin ÇAKMAK
15:00-15:30 Coffee Break
OTURUM-IV AKASYA MEETING ROOM
15:30-17:00 Agricultural Mechanization and Energy
Chairman: Assoc Prof. Dr. Osman Gökdoğan
15:30-15:45 İnek Sütü Üretiminde Enerji Kullanımı
Hasan Hüseyin ÖZTÜRK, Bülent AYHAN, Kazım TURGUT
15:45-16:00 Niğde İli ve İlçelerinde Tarımsal Üretimde Kullanılan Traktörlerin İncelenmesi
Yaşar Serhat SAYGILI, Burak ŞEN
16:15-16:30 Tarımsal Sulamada Enerji Verimliliği
Hasan Hüseyin ÖZTÜRK, Bülent AYHAN, Kazım TURGUT
16:30-16:45 Ardahan İlinin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyi
Hasan Ertop, Atılgan Atılgan, Osman Gökdoğan, Burak Saltuk
16:45-17:00 Estimation of Missing Sediment Concentration Data in Agricultural Drainage Basins and Detection of Seasonal Variation
Muhammet Said GÖLPINAR, Mahmut ÇETİN, Müge Erkan CAN, Omar ALSENJAR
17:00-17:15 Bitkisel Üretimde ve Hayvancılık Sistemlerinde Gübre Yönetimine Yönelik Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları ve İzmir Üzerine Örnek Stratejiler
Funda Yoldaş, Yücel Çardakçı
17:15-17:30 Plants and Fruit Characteristics of Some lime Varieties in Antalya Conditions
Zeynep Eryılmaz
OTURUM-V DEFNE MEETING ROOM
9:00-10:00 Agricultural Water Management
Chairman: Assoc. Prof. Dr. Wislaw Pitach
9:00-10:00 Can Cold Atmospheric Plasma Be Used For Plant Protection And Boosting Plant Growth In Sustainable Plant Production?
Dariusz Pańka, Małgorzata Jeske, Aleksander Łukanowski, Anna Baturo-Cieśniewska, Dominika Rymarz, Jean de Dieu Muhire, Katarzyna Szwarc
9:00-9:15 Do Biochar Applications under Drought and Salt Stress Affect Plant Growth?
Esengül DEMİREL, Yusuf UÇAR
9:15-9:30 Agricultural Water Resources for Irrigation Potential in Rwanda
Emmanuel HAKIRUWIZERA, Emre TOPÇU, Yusuf UÇAR
9:30-9:45 The Effects of Climate Change on Chickpea
Burak ŞEN, Lutfullah ANWARI
9:45-10:00 Influence of Saline Irrigation Water Stress on Growth Parameters and Water Consumption of Sorghum
Köksal AYDİNŞAKİR
10:00-10:15 Influence of irrigation on transpiration of Paulownia (Clone 112)
Wieslaw Ptach
10:15-10:30 Coffee Break
OTURUM-VI DEFNE MEETING ROOM
10:30-12:00 Field Crops
Chairman: Prof. Dr. Mahmut Sinan TAŞPINAR
10:30-10:45 Wheat Variety Development in Turkey; outcome of about one century of wheat breeding endeavor, 1925-2021
Mesut Keser, Mustafa Cakmak
10:45-11:00 Determination of salinity stress in sweet sorghum
Cengiz ERDURMUŞ
11:00-11:15 Performance Evaluation of Some Soil Moisture Measuring Devices under Menemen Field Conditions
Sinan ARAS, Şerafettin AŞIK
11:15-11:30 Yaprak ve Çay İnfüzyonu Bakımından Alanya Ekolojik Koşullarında Yetişen Cistus sp. Bitkisinin Bazı Temel Özelliklerinin Belirlenmesi
Armağan KAYA, Tuğba AKTAR KÜÇÜKASLAN, Zehra Tuğba MURATHAN
11:30-11:45 Determination of Banana Evapotranspiration In Erdemli Conditions
Çağatay TANRIVERDİ, Engin GÖNEN, Adil AKYÜZ
11:45-12:00 Ardahan İli Hayvancılık İşletmeleri Kaynaklı Küresel Isınma Potansiyelinin Belirlenmesi
Hasan Ertop, Atılgan Atılgan, Burak Saltuk, Çağatay TANRIVERDİ, Ercüment AKSOY
12:00-13:30 Lunch and Free Time
OTURUM-VII DEFNE MEETING ROOM
Field Crops and Agricultural Biotechnology
Chairman: Prof. Dr. Gökhan AYDIN
13:30-13:45 Sesame Productıon In Turkey: Challenges, Solutıons And Recommendatıons
Hacı TEK, Bülent UZUN
13:45-14:00 Determination of Yield and Some Agricultural Characteristics of Hull-less Barley Varieties/Lines in Isparta Conditions
Tuğçe GÜMÜŞ, İlknur AKGÜN
14:15-14:30 Intelligent Packaging of Food Products
Sinan Uzunlu, Ziba Güley
14:30-14:45 Tarımsal Biyoteknolojide CRISPR
Esma YİĞİDER, Mahmut Sinan TAŞPINAR
14:45-15:00 Somatik Embriyogenesiste Epigenetik Düzenlemeler
Sümeyra UÇAR, Esma YİĞİDER, Murat AYDIN, Mahmut Sinan TAŞPINAR
15:15-15:30 Determination of Fusarium Species in Carnation Greenhouses in Isparta Province
Hülya Özgönen Özkaya, Tuğçe Okumuş Erol, Aydın Atakan
15:00-15:30 Coffee Break
OTURUM-VIII DEFNE MEETING ROOM
Agriculture Economics
Chairman: Prof. Dr. Vecdi DEMİRCAN
15:30-15:45 Çukurova’da Uydu Görüntüsü İle Zeytin Dikili Alanların Haritalanmasında Kullanılabilecek En Uygun Yöntemin Belirlenmesi Üzerine Araştırma
Kemal Uğurluay
15:45-16:00 Developing and Modernizing Apicultural Businesses and Also Promote and Develop Trade and Partnership in Republic of Moldova
Mihail Miron, Vitalii Zanet, Florin Marian Buhociu
16:15-16:30 Alternatives For Agricultural Farms In Cahul District. Evaluations and Recommendations
Vitalii Zanet, Alexandru Ghencea, Silvius Stanciu
16:30-16:45 Regulations on Competition In The Agri-Food Market In The Republic Of Moldova. Preliminary Research
Alexandru Ghencea, Vitalii Zanet, Silvius Stanciu
16:45-17:00 Analysis of The Effect of The Covid-19 Pandemic on The Prices of Basic Food Sold in Traditional Markets: The Case of Jakarta Province, Indonesia
Zahraturrahmi ZAHRATURRAHMI, Vecdi DEMİRCAN, Radu Adrian MORARU, Dan BODESCU
17:00-17:15 An Overvıew Of Small Farms In Cahul Dıstrıct, Republıc Of Moldova
Vitalii Zanet, Alexandru Ghencea, Silvius Stanciu
17:15-17:30 The Influences of Salix Babylonica Leaf Extracts on Gas and Methane Production of the TMR
Emrah KAYA, Ali KAYA
17:30-17:45 Long-Term Effects of Mineral Nitrogen Fertilization on Origin and Vertical Distribution of Total Nitrogen in Soil
Aleksandra Percin, Marija Fiolic, Tomislav Karazija, Zeljka Zgorelec, Ivana Sestak, Milan Mesic
17:45-18:00 Bursa Bölgesinde Uygulanan Kırsal Turizm Projelerinin Değerlendirilmesi
Bilal Ölmez, Seyit Uğuz, Ercan Şimşek
OTURUM-IX LADIN MEETING ROOM
9:00-10:30 Soil Science and Plant Nutrition
Chairman: Assoc. Prof. Dr. Aytül BAYRAKTAR
9:00-9:15 Effects of Vermicompost and Aqueous Vermicompost Extract Applications on Parasitic and Beneficial Nematode Populations
Fevziye Şüheda Hepşen Türkay, İlker Türkay
9:15-9:30 Assessment of the Relationship of Vermicompost and Soil Enzymes in Sustainable Soil Fertility
İsmail Emrah Tavalı, Hüseyin Ok
9:30-9:45 Retail Food Market in The Republic of Moldova. Steps to Liberalization and Globalization
Alexandru Ghencea, Vitalii Zanet, Silvius Stanciu
9:45-10:00 İklim Değişikliğinin Alanya Yöresinde Serada Domates (Solanum Lycopersıcum L.) Üretiminde Isıtma Maliyetleri Üzerine Etkilerinin Uzman Sera Yazılım Programı SERASİM ile İncelenmesi
Bora Şen, Burak Şen
10:00-10:15 A Novel Approach to Reduce Air Contaminate Release from Animal Barn Operations
Seyit Uğuz, Ercan Şimşek, Gary Anderson
10:15-10:30 Coffee Break
OTURUM-X LADIN MEETING ROOM
10:30-12:00 Biosystem Engineering
Chairman: Prof. Dr. Prof.Dr.Kenan BÜYÜKTAŞ
10:30-10:45 Kırşehir ve Kahramanmaraş İlleri İçin Seralarda Isı Gereksiniminin Karşılaştırılması
Sedat BOYACI, Adil AKYÜZ, Çağatay TANRIVERDİ
10:45-11:00 Maden Atığından Mikrobiyal Selüloz ile Kurşun Giderimi
Ceyda Üge, Emine Sayılgan, Aytül Bayraktar
11:15-11:30 Hidrolojik Kuraklık Analizi ve Eğilimlerinin Belirlenmesi: 1712 nolu AGİ Örneği
Mete Özfidaner, Fatih Topaloğlu
11:30-11:45 Arazi Toplulaştırma Projelerinde Parsel Şekillerinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Göstergeler
Fırat Arslan, Hasan Değirmenci
11:45-12:00 Bir Tarım Havzasında Sediment Konsantrasyonu Konumsal Değişimlerinin Karşılaştırılması ve Su Derinliği - Sediment Konsantrasyonu İlişkisinin Belirlenmesi
Muhammet Said GÖLPINAR, Mahmut ÇETİN
12:00-13:30 Lunch and Free Time
OTURUM-XI LADIN MEETING ROOM
13:30-15:00 Biosystem Engineering
Chairman: Asst. Prof. Dr. Monika Marković
13:30-13:45 Effect of Fungicides on Sunflower Fungal İnfestation and Yield
Ferenc István Pál-Fám
13:45-14:00 Determination of Watershed Parameters and Synthetic Unit Hydrograph Using GIS
Benjamin Bantchina, Kemal S. Gündoğdu
14:15-14:30 Water Scarcity and Reuse of Reclaimed Water On Crop Production
Perihan TARI AKAP, Şuayip Yüzbaşı, Sinan Aras, Şener Özçelik, Mehmet Gündüz
14:30-14:45 Short-Term Change Detection and Markov Chain Prediction of Greenhouse Areas in Alanya, Turkey Using Sentinel-2 Imageries
Melis Inalpulat, Levent Genc
14:45-15:00 The influence of pyriproxyfen on the motoric activity of rat stomach in ex vivo experiments
Magdalena Chlopecka, Marta Mendel
15:00-15:30 Coffee Break
OTURUM-XII LADIN MEETING ROOM
Horticultural Crops
Chairman: Prof. Dr. Hakan AKTAŞ
15:30-15:45 Moleküler Markör Yöntemi ile Domateste Yabani ve Kültür Genotiplerinin Bazı Hastalık ve Zararlılarına Karşı Tepkilerinin Belirlenmesi
Hakan AKTAŞ, Gülnur AYDIN
15:45-16:00 Bahçe Bitkileri Alanında Organik Tarım ile İlgili Yayınların Analizi
Mehmet Hadi Cantemur, Sevinç Şener
16:15-16:30 Patlıcan Bitkisinde {Tomato spotted wilt virus}’ün Dayanıklılığı Kıran İzolatının RT-PCR ve qRT-PCR Tespiti ve Karakterizasyonu
Hakan FİDAN, Pelin SARIKAYA
16:30-16:45 Current Situation of Artichoke Production in Turkey, Problems and Proposed Solutions Concerning the Cultivation
Hüseyin NAMAL, Abdullah Ünlü
16:45-17:00 Trend Analysis of Meteorological Parameters in Seyhan Basin
Mete Özfidaner, Alper Baydar, Engin Gönen, Yeşim Bozkurt Çolak
17:00-17:15 Evaluation of the Effects of GA3, Jasmonic Acid and Some Useful Microorganism Applications on Germination and Seed Growth in Wild Pear (Pyrus salicifolia Pallas) Seeds
Selma Boyacı, Yaşar Ertürk, Ahmet Kazankaya
17:15-17:30 Research on Embryo Culture from Seedless Grape Crosses
Ayşe YALÇIN ELİDEMİR, Safiye AŞIKLI
17:30-17:45 Tarımsal Üretimde Ağır Metal Stres Toleransına Omiks Yaklaşımlar
Merve YÜCE, Güleray AĞAR, Murat AYDIN, Mahmut Sinan TAŞPINAR